ETKİNLİKLER VE DUYURULAR
Çalıştay: Nanoteknoloji

TÜBİTAK tarafından desteklenen “1000 kodlu-Üniversitelerin Araştırma ve Geliştirme Potansiyelinin Artırılması: Üniversitelerde Ar-Ge Strateji Belgesi Hazırlatılması ve Uygulatılması” başlıklı çağrısı kapsamında Üniversitemizde yürütülmekte olan “Nanoteknoloji” tematik alanı ile ilgili 26-27 Eylül 2017 tarihleri arasında Davutpaşa Kongre Merkezi'nde çalıştay düzenlenecektir.

Nanoteknoloji alanında çalışan üniversitemizin tüm akademik personeli ve öğrencilerimiz toplantıya davetlidir.

Program (26 Eylül 2017 Salı)

10:30-10:50 Açılış Konuşması (Rektörlük)

10:50-11:20 Prof. Dr. Nilgün YAVUZ (İTÜ Enerji Enstitüsü)

11:20-11:50 Prof. Dr. Esra ÖZKAN ZAYİM (İTÜ Fizik Bölümü)

12:00-13:30 YEMEK ARASI

13:30-14:00 Doç. Dr. Fikret YILDIZ (GTÜ NUAM)

14:00-14:30 Bahar KILIÇ (İNFOMET)

14:30-14:45 KAHVE ARASI

14:45-15:15  YTÜ Teknoloji Transfer Ofisi (TTO)

15:15-15:30 KAPANIŞ- GÖRÜŞ ve ÖNERİLER

Program (27 Eylül 2017 Çarşamba)

10:00-12:00 Panel 1. Oturum

12:00-13:00 YEMEK ARASI

13:00-15:00 Panel 2. Oturum

Panel Grupları*:

Biyonanoteknoloji

Güneş Enerjisine Dayalı Isıl/Birleşik Elektrik Enerji Üreten Sistemler

Kömür/Biyokütle Teknolojileri

Mikro/Nanobiyoloji

Yarıiletken Malzemelere Dayalı Optoelektronik Aygıtlar

Yeni Nesil Kompozit Malzemeler

Yeni Nesil Robotik Sistemler

* alfabetik sıraya göre listelenmiştir.

 

Duyuru 22
EYL
DİĞER ETKİNLİKLER VE DUYURULAR