ETKİNLİKLER VE DUYURULAR
Kurtarabilirsiniz-You Can Rescue

“Afet Risklerinin Azaltılmasında Tasarımın - Tasarımcının Rolü ile Önemine İlişkin Bilinçlenme ve Farkındalığın Arttırılması” amacıyla 2010 yılında YTÜ-ICUS Uluslararası Kentsel Çalışmalar Araştırma Merkezi ve GEA Türkiye-Arama Kurtarma Grubu ortaklığıyla başlayan "Kurtarabilirsiniz-You Can Rescue" başlıklı uluslararası proje; konferans, atölye ve yayın çalışmaları ile sürmektedir. 

You Can Rescue Projesi'nin sergi modülü davet edildiği kurumlar aracılığıyla uluslararası düzeyde izleyenlerle buluşmaya devam etmektedir. 

Türkiye'den başlayan turunda İngiltere, Japonya, Bhutan, Finlandiya, İspanya'da, 12 şehirde, Üniversitelerde ve  World Humanitarian Summit 2016'da yer alan  projenin sergisi, bu yıl 14-18 Mart 2017 tarihleri arasında Oxford Brookes Üniversitesi’nde, 15.’si düzenlenen İnsan Hakları Festivali’nde izleyici ile buluşmuştur. 

Proje’nin omurgasını oluşturan sergi,

·         Afet zararlarının artmasına neden olan tasarım ve planlama hatalarını ortaya koymayı,

o    Afet risklerinin azaltılması ve afet sonrasında iyileştirme çalışmalarında mimari tasarım ve kent planlama alanlarında gerçekleştirilen son bilimsel çalışmaları ve yaklaşımları ortaya koymayı,

o    Birleşmiş Milletler Uluslararası Arama Kurtarma Tavsiye Grubu (International Search and Rescue Advisory Group – INSARAG) listesinde bulunan arama kurtarma gruplarının afetlerde, özellikle insana bağlı oluşan hasarlar sonucu gelişen acil durumlarda, gerçekleştirdikleri kurtarma operasyonlarına ilişkin tecrübelerini paylaşmayı hedeflemektedir.

 

Duyuru 24
MAR
DİĞER ETKİNLİKLER VE DUYURULAR