ETKİNLİKLER VE DUYURULAR
Yıldız-Sem'de Araştırma Yaklaşım ve Yöntemleri Eğitimi

Eğitim Detayları

Başlangıç tarihi:25.03.2017

Bitiş tarihi: 02.04.2017

Ders Günleri ve Saatleri: Cumartesi- Pazar, Saat:13:00-18:00

İçerik

Araştırma Konusu Bulmak

1.1Olası en iyi başlangıç nasıl olmalı?

1.2 Araştırma Konusuna Nasıl Karar Verilmeli?

1.Konuya İlişkin Bilgi Toplamak

2.Tez/Araştırma/Makale Konusunu Belirlemek

3.Tezin/Araştırmanın/Makalenin Taslak Planın Hazırlamak

4.Notları Düzenlemek

5.Tezin/Araştırmanın/Makalenin İlk Taslağını Yazmak

6.Taslak ve planın revizyonu

7.Son Olarak Makaleyi Yazmak

8.Araştırma Tekniklerini Uygulama

9.İntihal, Atıf ve Etik Konuları

10.Örnek Araştırma Makalesi: Örnek Makale Yapısı Nasıl Olmalıdır?

11.Makaleniz İçin Uygun Dergi (Journal) Seçimi

12.Kötü Organize Edilmiş Makaleye Örnek

13.Örnek Hakem Raporları Işığında Makale Değerlendirme Süreçleri

14.Araştırmacılar Neden Sizin Makalenizi Okumalıdır?

Dersin Kısa Tanımı:

Bu eğitim, araştırma yöntemlerini (makale/proje/teknik rapor yazmayı) uluslararası düzeyde kavramayı/geliştirmeyi amaç edinir. Bunu gerçekleştirmek için, konu seçiminden itibaren ürüne (makaleye/projeye/teknik rapora) dönüşmesine kadar olan tüm aşamalar örneklerle irdelenecektir. Bu dersin sonunda, katılımcının, söz konusu akademik konularda kayda değer bir yaklaşım kazanması beklenmektedir.

Eğitmen: Doç. Dr. Murat SARI

Detaylı bilgi ve kayıt için; 

Mustafa UĞURLU 0212 383 31 45/707

 

Duyuru 16
MAR
DİĞER ETKİNLİKLER VE DUYURULAR