ETKİNLİKLER VE DUYURULAR
ERA-MIN-2 ERA-NET Co-fund Projesi Başladı

Endüstriyel rekabet edilebilirliği güçlendirmek ve döngüsel ekonomiye geçmek için Avrupa’da “ham maddelerle” ilgili Ar-Ge ve innovasyon faaliyetlerinin koodinasyonunu sağlayıp yürütmek amacıyla oluşturulan ERAMIN-2 ERA-NET Co-fund projesi Ufuk 2020 alt alanlarından "İklim Değişikliği, Çevre, Kaynak Verimliliği ve Ham maddeler" (Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials)” altında desteklenmektedir. ERA-MIN-2 Projesi 01 Aralık 2016 tarihinde başlamış olup çağrı metni 01 Şubat 2017 tarihinde yayınlanacaktır.
Bu çağrı kapsamında ülkemizin endüstriyel kuruluşlardan, enstitülerden ve üniversitelerinden araştırmacıların çağrı ortağı ülkelerden araştırmacılarla birlikte konsorsiyum oluşturdukları proje önerileri beklenmektedir. Projeyi sunan konsorsiyumun en az iki başvuru sahibi kişiden oluşması ve konsorsiyumu oluşturan başvuru sahiplerinin en az iki farklı ülkeden olması gerekmektedir. Detaylı bilgi için tıklayınız.

Yıldız TTO İrtibat Bilgisi:
Hanife Özdemir – Proje Destekleri Uzman Yardımcısı
e-mail: hanifeozdemir@yildiztto.com
Telefon: 0212 483 7007 / 221

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

Saygılarımızla,
 

Duyuru 3
OCA
DİĞER ETKİNLİKLER VE DUYURULAR