ETKİNLİKLER VE DUYURULAR
Akademik Teşvik Başvuru Takvimi

Tarih

Süreç

02 OCAK-09 OCAK 2017

Akademik Faaliyetlere ilişkin YOKSİS ten alınan çıktı ve bu çıktıda belirtilen faaliyetlerin belgelerinin bulunduğu bir dosya ile Bölüm Başkanlıklarına başvuru için son gün. Kadroları herhangi bir bölümde olmayan ilgili personel başvurularını Araştırma ve Planlama Rektör Yardımcılığına yapacaklardır.

10 OCAK-16 OCAK 2017

Ön İnceleme Heyetlerince başvuruların değerlendirilmesi, gerekli düzeltmelerin yapılması ve eksikliklerin tamamlanması.

17 OCAK 2017

Ön İnceleme Heyetlerinin nihai karara esas olmak üzere hazırlanan başvuru değerlendirme kararlarının Akademik Teşvik Komisyonuna iletilmesi (Araştırma ve Planlama Rektör Yardımcılığına iletilecektir).

17 OCAK -19 OCAK 2017

Akademik Teşvik Komisyonunda nihai kararların verilmesi.

20 OCAK 2017

Sonuçların internet sitesinden ilan edilmesi.

23 OCAK-26 OCAK 2017 

Başvuru sahiplerinin Akademik Teşvik Komisyonu kararına itiraz.

30 OCAK 2017

Senatonun itirazları karara bağlaması için son gün.

Not: Akademik faaliyetlere ilişkin başvurularda YÖKSİS’ten (https://yoksis.yok.gov.tr) alınan çıktılar kullanılacaktır.

Duyuru 18
OCA
DİĞER ETKİNLİKLER VE DUYURULAR