ETKİNLİKLER VE DUYURULAR
Uzaktan Öğretim Ücretlerindeki Artışın Sebebi Hk.

Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 01.02.2013 tarihli toplantısında Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul Ve Esaslara göre Dördüncü Bölümde  Öğrenim ücretleri ve materyal ücreti madde 14’de belirlenmiştir. Bu maddeye göre;

MADDE 14-  (1)  Yükseköğretim kurumlarının uzaktan öğretim yoluyla yürütülecek  programları ile dersler için alınacak uzaktan öğretim ücretinde, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine göre Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenen ücretler esas alınır.

Ders kredi ücreti için açıklama: 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi’nde her bir ders için kredi başına ödenecek katkı payı ve öğrenim ücreti tutarları, her bir dersin ilgili dönemde alınması gereken toplam ders kredisine oranlanması sonucu bulunacak ve katsayının ilgili dönem için belirlenen öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti ile çarpılarak, ilgili yükseköğretim kurumunca dönem başında hesaplanır.

Materyal ücreti: MADDE 14- (2)  Yürütülen programlarda materyal ücretleri, fakülte veya programa ilişkin öğrenim ücreti tutarını geçmeyecek şekilde ilgili üniversite yönetim kurulu tarafından maliyet esaslı olarak belirlenir. Bu rakam Üniversite genelinde standart 25 Tl olarak belirlenmiştir.

Ücretlerin belirlenmesinde; Ödeme Tutarı= Ders Kredi Ücreti + Materyal ücreti olarak belirlenmiştir.

Ayrıca Uzaktan Eğitim Tercihe bağlı bir sistemdir, ödeme yapmak istemeyen öğrenciler için örgün eğitimde ücretsiz bir seçenek olarak halen devam etmektedir.

Eğitim-Öğretim Rektör Yardımcılığı

Duyuru 13
ŞUB
DİĞER ETKİNLİKLER VE DUYURULAR